Privacy Policy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Van Rooijen Wijnimport B.V. kvk 37121890.
Versie: 28-07-2023

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden, kun jij hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Voorbeeld: Jij plaatst een bestelling. Hiervoor moeten wij jouw persoonsgegevens opslaan en verwerken om je bestelling te kunnen afronden. Tevens geven wij deze gegevens door aan onze transporteur zodat jouw bestelling verzonden kan worden. Daarnaast kan het zijn dat we met de door jou opgegeven postcode en huisnummer controleren of het een geldig adres betreft.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Van Rooijen Wijnimport B.V. in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Van Rooijen Wijnimport B.V. gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

het verlenen van toegang tot onze website;
het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
het versturen van een nieuwsbrief indien jij je hiervoor inschrijft;
het mogelijk maken van het plaatsen van een bestelling;
het mogelijk maken van het aanmaken van een account;
het afhandelen van een bestelling waaronder het versturen van het pakket;


OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Voornaam;
Achternaam;
Land
Adres;
Postcode;
Plaats;
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres;
technische browserinformatie;

BEWAARTERMIJNEN

Wij werken met software waarin de historische gegevens worden bewaard. Momenteel kent onze software voor het afhandelen van jouw bestelling geen geautomatiseerde optie om jouw gegevens te verwijderen. Wil je wel dat jouw gegevens verwijderd worden dan kun je een verzoek bij ons indienen hiervoor.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat jij hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Online betaling van je bestelling

Om het online betalen van je bestelling mogelijk te maken werken we samen met Card Gate (Curo Payments) welke een banklicentie bezitten en als zodanig jouw gegevens zullen verwerken. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode zullen zij – waar nodig en naar hun eigen inzicht – jouw persoonsgegevens doorgeven aan de partij die de betaling afhandelt zoals bijvoorbeeld Mastercard of Visa, PayPal of AchterafBetalen. Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met het verstrekken van jouw gegevens aan die partijen om hiermee jouw betaling mogelijk te maken.

Verzending van je bestelling

Voor het verzenden van jouw bestelling werken wij samen met verschilende transporteurs waaronder PostNL. Om jouw bestelling voor te kunnen melden alsmede een track & trace link te kunnen versturen delen wij jouw persoonsgegevens in de vorm van een voormelding en een verzendetiket. Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met het verstrekken van jouw gegevens aan die partijen om hiermee de verzending van jouw bestelling mogelijk te maken.

GEGEVENSBEVEILIGING

Van Rooijen Wijnimport B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij werken met lange wachtwoorden welke niet online zijn opgeslagen. Alleen bevoegde personen binnen ons bedrijf hebben toegang tot jouw persoonsgegevens en al onze medewerkers vallen onder een geheimhoudingsovereenkomst welke ze hebben getekend.

De beheerder van onze Van Rooijen Wijnimport B.V. garandeert de volgende werkwijze m.b.t. de beveiliging van onze gegevens. Voor de beveiliging van overige systemen die wij gebruiken om jou van dienst te kunnen zijn kun je contact met ons opnemen.

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt om voorkeuren voor weergave bij te houden. Tevens gebruiken we functionele cookies om je taalselectie en je winkelwagen bij te houden. Dit zodat als je terugkomt op een later moment je winkelwagen nog steeds gevuld is met jouw selectie. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (waaronder een PC, laptop, notebook, tablet of smartphone). De opslag van de cookie vindt dus plaats op jouw eigen apparaat en niet bij ons. Dat opslaan of uitlezen gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Van Rooijen Wijnimport B.V. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Het voornaamste doel van cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Als jij bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Winkelwagen Cookie :: onthoudt welke artikelen je in je winkelwagen hebt geplaatst

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (lees hier de instructies voor jouw browser). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt. Ga maar na, zonder cookies kunnen wij niet onthouden wat er in je winkelwagen zit dus dan wordt afrekenen lastig.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van jouw browser raadplegen.

PROFILERING

Profilering is het verzamelen van profielen waarbij naast persoonsgegevens ook het vertoonde (online) gedrag wordt opgeslagen teneinde te komen tot een compleet profiel van gegevens en gedrag. Van Rooijen Wijnimport B.V. maakt geen gebruik van profilering.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES VAN DERDEN

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

JOUW WETTELIJKE RECHTEN

Jij mag Van Rooijen Wijnimport B.V. vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je Van Rooijen Wijnimport B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via het op onze contactpagina vermelde e-mailadres, of door dit anderszins schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Telefonisch nemen we geen verzoeken in behandeling omdat dit te fout gevoelig is. We kunnen je vragen jezelf te identificeren omdat we er zeker van willen zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben.

Recht op inzage: je hebt het recht op inzage welke persoonsgegevens wij van jou verzameld hebben;
Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht op het ontvangen van je gegevens in een bestand zodat jij daarmee kunt doen wat je wilt;
Recht op correctie: je hebt het recht om na inzage gegevens te (laten) wijzigen voor zover dit nog niet mogelijk is na inloggen;
Recht op verwijdering: je hebt het recht om vergeten te worden. Na aanvraag zullen wij jouw gegevens verwijderen uit ons systeem;
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKE

Binnen Van Rooijen Wijnimport B.V. is dit de verantwoordelijke die is aangesteld m.b.t. de persoonsgegevens.
Naam: Ton van Rooijen
Contactgegevens: bestellingen@onlinewijnenbestellen.nl